BIAS

BIostatistical Advisory Service

BIostatistical Advisory Service (BIAS) er en core funktion under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet og tilbyder biostatistisk rådgivning til forskere fra alle fem institutter under fakultetet, herunder forskere ved regionshospitalerne i Region Midtjylland, i forbindelse med kliniske studier og dataanalyse.

En opgørelse den 1. maj 2016 viser, at BIAS har været involveret i omkring 140 projekter siden opstarten i januar 2015. Det primære formål med BIAS er at tilbyde assistance i forbindelse med mindre eksperimentelle kliniske studier. BIAS kan ikke hjælpe med studier, hvor der er behov for at opnå tilladelser, sammenflette registre eller anvende mere epidemiologiske metoder. BIAS er placeret ved og administreres af Institut for Folkesundhed.

Services

BIAS tilbyder biostatistisk rådgivning i tre kategorier:

  1. Et eller to kortere møder men henblik på at diskutere de statistiske aspekter af et projekt eller en projektansøgning eller angivelse af en egnet statistisk metode før selve dataanalysen. Der anvendes typisk ca. 2-3 timer i alt.
  2. Et indledende møde for at afdække behovet for biostatistisk assistance,  statistisk analyse af en del af data til inspiration for analysen af den øvrige del af data samt et opfølgende møde. Der bruges ca. 10-15 timer i alt.
  3. Hyppige møder, eventuel tilegnelse af nye færdigheder for at kunne analysere data samt statistisk analyse af en større del af data fra projektet. Der bruges mere end 15 timer.

Prisinformation

BIAS bygger på et brugerbetalingsprincip. Kortere opgaver ved BIAS er relativt mere bekostelige end længere. De nuværende priser er som følger:

  • 0-15 timer:
    • 936 kr. / time når afregning sker fra en konto med midler, der administreres af Aarhus Universitet.
    • 1076 kr. / time når afregning sker fra en konto, der ikke administreres af Aarhus Universitet.
  • >15 timer: Kontakt BIAS for at få et prisestimat.

Per den 17. november 2015 dækker Institut for Klinisk Medicin to timers biostatistisk bistand for alle ansatte tilknyttet instituttet.

Booking

Skriv venligst en kort beskrivelse af dit projekt samt hvilken type biostatistisk bistand, du har behov for. Send dette med dit navn og tilhørsforhold til

                bias@au.dk

Det kan nogle gange være vanskeligt at vurdere omfanget af den bistand, der er behov for ved et givent projekt. Oftest vil dette kunne fastslås ved et indledende møde, og under alle omstændigheder vil det være muligt at udvide omfanget af bistanden senere i forløbet. BIAS sigter mod at afholde et indledende møde inden for to uger efter den første henvendelse.

Udgivelsesprincipper

Medforfatterskab

Det at den statistiske konsulentbistand ydes mod betaling bør anses som værende uafhængigt af spørgsmålet om, hvorvidt biostatistikeren bør medtages i forfatterlisten for den tilhørende artikel. Dette spørgsmål bør alene besvares ud fra en vurdering af omfanget af statistikerens bidrag ud fra den såkaldte Vancouver-protokol, jævnfør for eksempel

Testimonials

"BIAS har været meget åbne og imødekommende over for mine spørgsmål og behov for hjælp. Jeg modtog hurtigt svar, ligesom der blev afholdt møder afhængigt af mine behov.  

Servicen fra BIAS har været meget tilfredsstillende. Deres hjælp har været med til at øge kvaliteten af det statistiske arbejde, så konklusionerne i rapporten bygger på et solidt og gennemarbejdet grundlag.”

Christian Lindholst
Institutleder
Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet


”BIAS har hjulpet os med overførsler fra Excel til STATA og med statistiske beregninger. Det har betydet, at vi kunne nå frem til meningsfulde resultater på baggrund af vores data.

Serviceniveauet var meget højt, og vi fik et stort udbytte og mange gode input.”

Sune Straszek
Overlæge, PhD
Afdeling Q, afd. for depression og angst
Aarhus Universitetshospital, Risskov


"BIAS' input har gjort, at jeg har kunnet lave de helt rette udregninger i mit projekt og gjort selve databehandlingsprocessen lettere og mere overskuelig.

De var imødekommende og var gode til at møde mig på mit niveau og give forklaringer, så jeg forstod tingene."

Vibeke Søgaard
Forskningsårsstuderende


 ”På nuværende stadie af min ph.d.-uddannelse har BIAS’ hjælp været uundværlig i forhold til at komme videre med mine projekter. De leverede på et højt, professionelt niveau, og jeg var meget tilfreds med BIAS’ assistance. Jeg bruger dem gerne igen.”

Mats Bue
MD ph.d.-studerende

Kontakt

Send en mail til:

Om os

BIAS startede i januar 2015 med at tilbyde biostatistisk rådgivning i forbindelse med kliniske studier til forskere under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

BIAS er placeret ved Institut for Folkesundhed, Århus Universitet:

Bygning 1261 2. sal (indgang i bygning 1260 1. sal)

Lokale 211 (Sektion for Biostatistik)